Při objednávce zboží s potiskem je nutné definovat barevnost v systému barev Pantone.
Podklady pro tisk přijímáme výhradně v elektronické podobě.

Podklady v elektronické podobě ve formátech PDF, EPS, AI, SVG (fonty převedeny do křivek). Předlohy zpracované v grafických programech by neměly obsahovat importované obrazové soubory. Bitmapy či obrázky z Wordu a Excelu obvykle nejsou vhodné pro další zpracování.
U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 dpi. Podklady můžete zaslat také zabalené v kompresních formátech ZIP a RAR. Tyto archivy zmenšují objem přenášených dat. Pro přenos velkých objemů dat použijte www.uschovna.cz (služba je zdarma). Pokud zasíláte podklady ve výše definovaných formátech ( PDF, EPS, AI, SVG), budeme rádi, pokud současně přiložíte i náhled například v JPG či PDF.

Grafické zpracování (pouze v rámci realizace zakázky) poskytujeme zdarma.

Ke každé objednávce zboží s potiskem bude zákazníkovi zaslána náhledová korektura. Tato korektura je závazná a zákazník tím bere na vědomí, že v případě změny potisku oproti kupní smlouvě během jeho odsouhlasení, tj. změně technologie, barvy, počtu a velikosti potisku, se může změnit cena potisku podle platných ceníků. Barevné provedení u zboží je dáno číselnou specifikací v systému barev Pantone. Vytištěním náhledu tiskárnou nebo zobrazením na monitoru nelze porovnávat skutečnost. Barvy zobrazené na náhledech v elektronické poště neodpovídají skutečnosti, závazné jsou odstíny uvedené číslem barvy Pantone.
 

Zákazník, který potvrdí podobu grafiky a korekturu textů je odpovědný za jeho správnost.
Na pozdější připomínky ohledně přehlédnutých překlepů, jiných chyb nebo změn grafiky nemůže být brán zřetel.